Prawo cywilne

Prawo cywilne jako podstawowa gałąź prawa prywatnego reguluje, z zachowaniem równorzędności stron, stosunki prawne między różnymi podmiotami prawa cywilnego. Kancelaria udziela porad prawnych oraz prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego przed sądami powszechnymi od początku do końca.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest gałęzią prawa cywilnego, regulująca stosunki małżeńskie, stosunki między rodzicami i dziećmi (władza rodzicielska), kwestie przysposobienia, a także te dotyczące obowiązku alimentacyjnego i kurateli. Reprezentujemy Klientów w sprawach o rozwód, separację, ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie wysokości alimentów, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej; We wskazanym zakresie. Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe oraz występuje w sądach w ramach zastępstwa procesowego.

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego, która normuje skutki prawne jakie wiążą się ze śmiercią osoby fizycznej. Reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela na inne osoby. W ramach usług świadczonych przez Kancelarię, gwarantujemy obsługę prawną w sprawach spadkowych min. doradzamy w kwestii przyjęcia i odrzucenia spadku , treści testamentu, zapisów windykacyjnych .

Prawo karne

Kancelaria oferuje reprezentację w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego , sądowego przed sądem I i II instancji a także przed Sądem Najwyzższym oraz pomoc prawną w postępowaniu wykonawczym (np. sporządzanie wniosków o odroczenie czy przerwę w wykonaniu kary, wniosków o warunkowe, czy przedterminowe zwolnienie). Zapewnia pomoc już przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu,

Aktualności

Współpraca

Nasza misja i motywacja

Kancelaria Radcy Prawnego Ewy Zalesińskiej od ponad 25 lat świadczy usługi prawnicze zarówno dla osób fizycznych, jak i osób prawnych. W ramach naszej współpracy otrzymują Państwo indywidualne traktowanie państwa sprawy. Rozumiemy, że Twoja sprawa jest w tej chwili bardzo istotna dla Ciebie. Naszym celem jest wyjaśnienie Twojej sytuacji w sposób zrozumiały i czytelny. Nasze działania charakteryzuje punktualność i profesjonalizm.

embed.php